Bedevaarten en pelgrimstochten in 2017

Samen op bedevaart, ieder met een eigen intentie, maar wel met de taal van ontmoeting. Hoe, wat, waar, wanneer en met wie? Hieronder vindt u een overzicht met informatie van bedevaarten en pelgrimstochten die we vanuit de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin in 2016 organiseren.

Stille Omgang - jongerenprogramma (Amsterdam)

Thema:           L E E F  ! 
Kosten:           € 8,00 p.p. (14-30 jaar)
Info:               SO17
Plaats:            De Mozes en Aäron kerk, Waterlooplein 207 te Amsterdam
Datum:           zaterdag, 18 maart 2017

Op deze avond zullen jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’ 
God heeft ons het leven gegeven. Zonder Hem zou het leven niet bestaan! Aan de hand van dit thema gaan we op zoek naar Gods aanwezigheid in ons leven en dat van anderen, en naar hoe we in kunnen gaan op Zijn uitnodiging aan ons om écht te leven.
Het programma zal beginnen met een kort introfilmpje en twee getuigenissen. Vervolgens zijn er vijf verschillende onderdelen waar je uit kunt kiezen, waaronder Aanbidding met gelegenheid tot biecht. Ook kun je een gesprek aangaan met mensen die hier speciaal voor klaar staan. Het voorprogramma wordt afgesloten met de Heilige Mis, met als voorganger Mgr. Punt (de bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam), waarna wij ons klaar zullen maken om de indrukwekkende Stille Omgang te lopen.

Stille Omgang - Amsterdam

Intentie       'Voor U in ootmoed, met U in geloof, in U in stilte'. Dag Hammarskjöld
Kosten:       € 15,00 p.p. (tot 14 jaar  € 5,-)
Info:            www.stille-omgang.nl
Plaats:         Amsterdam
Aanmelden: Koos van Leeuwen, telnr 280595 of per e-mail stilleomgang@rkwestland.nl
Datum:        zaterdag 18 maart 2017
Tijd:            vertrek vanuit Poeldijk 20.15 uur

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart 2017 wordt in Amsterdam de 136e Stille Omgang gelopen waaraan wij vanuit het Westland ook zullen deelnemen. Jaarlijks komen uit heel Nederland duizenden mensen, meest gelovigen, naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om mee te doen aan de Stille Omgang. Dit jaar zullen we eerst de stille omgang lopen en daarna een Plechtige H. Mis in de “Krijtberg” Fransiscus Xaveriuskerk met aansluitend korte uitstalling en aanbidding van het Allerheiligste.
Evenals voorgaande jaren gaan we weer met de Haagsche Bedevaarten en sluiten wij ons aan bij de groep van Voorburg die al met 2 bussen deelnemen. Afhankelijk van de deelname gaan we met eigen vervoer naar Voorburg, verzamelen in Poeldijk. Het programma (onder voorbehoud) voor deze avond ziet er als volgt uit:

21.15 uur vertrek vanaf het kerkgebouw O.L.V. ten Hemelopneming Oosteinde te Voorburg
22.15 uur Aankomst in Amsterdam
22.20 uur Stille Omgang door het centrum van Amsterdam.
23.45 uur Plechtige H. Mis in de “Krijtberg” Fransiscus Xaveriuskerk met aansluitend korte uitstalling en aanbidding van het Allerheiligste.
01.30 uur Verwacht vertrek uit Amsterdam naar Voorburg/Westland.

Wilt u aan deze bijzondere tocht deelnemen om Gods genade over u en uw gezin te vragen in deze voor velen moeilijke tijd? Dan kunt u zich vanaf nu tot 16 maart a.s. opgeven bij Koos van Leeuwen, telnr 280595 of stuur een e-mail naar stilleomgang@rkwestland.nl

Geschiedenis
De Stille Omgang wordt sinds 1881 jaarlijks in Amsterdam georganiseerd op een zaterdagnacht in maart. Jaarlijks komen uit heel Nederland duizenden mensen, meest gelovigen, naar ‘ Mirakelstad’ Amsterdam om mee te doen aan de Stille Omgang. Na in een van de parochiekerken een mis te hebben bijgewoond, nemen de pelgrims vervolgens verspreid over de nacht deel aan de omgang en lopen de processieroute. Zij lopen in stilte de weg zoals deze ook in de Middeleeuwen werd gelopen. Kenmerkend voor de tocht is dat deze stilzwijgend wordt volbracht en zonder kerkelijke kledij of andere attributen. De tocht duurt ongeveer een uur.

Dauwtrappen Hemelvaartsdag - 25 mei 2017

Kosten : geen
Plaats : Kerkplein H. Andreaskerk, Kerkstraat 20, Kwintsheul
Info : Nel Groenewegen tel. 0174-625317 of Toos Slaman  0174-626563
Datum : donderdag 25 mei 2017
Aanmelden : niet van toepassing
Tijd : 07.30 uur

Dit jaar wordt voor de 15e keer de ochtendwandeling op Hemelvaartsdag georganiseerd. De wandeling is bedoeld voor jong en oud en duurt ongeveer anderhalf uur. Even de tijd nemen om te genieten van de dingen om ons heen, van rust en ruimte, natuurschoon en morgendauw. Onderweg gebruiken we een consumptie (voor eigen rekening), tot slot als afsluiting een viering om 9.30 uur. Er hoeft niet van te voren ingeschreven te worden.

Polen - 17 t/m 25 juni 2017

Thema : "Geloof verbindt"
Kosten : vanaf € 879,-
Plaats : Krakau en omgeving
Info : presentatie informatiebijeenkomsten in de parochies
  : reisfolder PO1704
  : reisprogramma
Aanmelden : digitaal of via de contactpersonen
Datum : zaterdag 17 juni t/m zondag 25 juni 2017
Vervoer : per luxe touringcar

De pelgrims doen op de heenreis Fulda (graf H. Bonifatius) aan. In Polen bezoeken de deelnemers het Heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid en het nieuwe Johannes Paulus II Heiligdom te Krakau. Verder staat het centrum van de stad Krakau (met onder meer de schitterende Maria-Hemelvaartkerk) op het programma alsook het Heiligdom Kalwaria Zebrzydowska (een eeuwenoud landschapspark geïnspireerd op het Heilig Land), het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, het stadje Wadowice (geboorteplaats van Johannes Paulus II) en het bedevaartsoord Czestochowa. Daar bevindt zich de bekende icoon van de Zwarte Madonna, de ‘Koningin van Polen’. De bedevaart wordt afgesloten in Kevelaer. Het geheel is een intensief programma: deelnemers aan deze bedevaart moeten daarom goed ter been zijn.

Enkele belangrijke data:

  • 11 februari 2017 - startviering bedevaart in Monster
  • 20 mei 2017  - startbijeenkomst deelnemers bedevaart
  • 11 juni 2017  - zendingsviering bedevaart in Naaldwijk

Brielle - 8 juli 2017

Thema : “Verbonden In Christus”, 150 jaar heiligverklaring
Kosten       : geen
Plaats : HH. Martelaren van Gorcum - Brielle
Info : zie folder
Aanmelden : digitaal via de site
Datum : zaterdag 8 juli 2017
Tijd : verzamelen om 07.30 uur bij de H.H. Martelaren van Gorcum in De Lier, Kerklaan 8

Westland-Brielle-Westland, een Westlandse fietsbedevaart naar Den Briel
De Westlandse parochiefederatie wil deelnemen aan de Nationale Bedevaart naar het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Den Briel op zaterdag 8 juli 2017. Voor sommige deelnemers heeft deze spirituele reis ook een sportief kantje. De groep gaat op de fiets naar Den Briel. Verzamelen op zaterdagochtend om 7.30 uur bij de H.H. Martelaren van Gorcumkerk in De Lier. Na een kort meditatief moment en de pelgrimszegen vertrekken de fietsers om 08.00 uur. Er gaat een bezemwagen mee zodat niets in de weg staat om mee te gaan. 

Op bedevaart naar Brielle
Aan de rand van Brielle, op de grens met het buurtschap Tinte werden in 1572 negentien geestelijken door de Watergeuzen gemarteld en door ophanging vermoord. Het waren met name Franciscanen, afkomstig uit Gorcum. Ze werden opgehangen, omdat ze weigerden hun geloof in de H. Eucharistie en hun trouw aan de Paus op te geven.

Het was de tijd van de Opstand tegen Spanje, van godsdiensttwisten tussen protestanten en katholieken, van de beeldenstorm die in 1566 woedde. De katholieken hadden zwaar te lijden; kloosters werden gesloten. Alleen al in 1572 werden ongeveer honderd geestelijken vermoord. De meesten zijn in de vergetelheid geraakt, maar ‘de martelaren van Gorcum’ niet. Dat is ongetwijfeld mede te danken aan het feit dat ze in 1867 heilig zijn verklaard.

In de 19e eeuw hebben katholieken de grond gekocht waar de martelaren werden opgehangen. Er werd een houten kapel gebouwd en een binnenplaats gecreëerd, het zogenoemde martelveld. Later is er een grote stenen kerk gezet. Op het martelveld zijn met een betonnen rand de omtrekken aangegeven van de turfschuur, waar de martelaren indertijd gedood werden. In de kerk staat een reliekschrijn met hun beenderen.

‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof. 

In het heiligdom hebben ook gedenktekenen van drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw een plaats gekregen:
• Van de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein),
• Van de zalige Karl Leisner
• en de zalige Titus Brandsma
Zijn zijn drie martelaren van het nazi-regime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

Lourdes - 22 t/m 29 juli 2017

Thema            “Het Magnificat van de hoop”
Kosten            vanaf € 39,00
info                zie folder
Plaats             Lourdes
Aanmelding     digitaal via de site
Datum            22 t/m 29 juli 2017
Bijzonder         Nederlandse Dag 28 juli 2017

Kinderen & jongeren bedevaart  (LO1792) vanaf € 379,--
Samen zullen we deze week beleven met een lach en een traan. Samen vieren, samen bidden, samen winkelen, een dagje uit, gezellig een terrasje pikken en zoveel mogelijk van Lourdes bekijken en een leuk spel doen. Wil je broer of je zus ook mee? Vriend of vriendin? Je ouders misschien? Dat is allemaal mogelijk! Lees meer en boek >>

Vakantie vieren in Lourdes  (LO1790) vanaf € 39,--
Deze gezinsbedevaart heeft een programma met leuke activiteiten voor jongere en oudere kinderen, zoals een speurtocht, (avond)spellen en een rozenkrans knopen. Ook staat er een aantal vieringen op het programma. Daarnaast is er genoeg tijd om lekker op een terras te zitten, een ijsje te eten, de bergen in te gaan of een spelletje te doen. De gezinsbedevaart is de ideale gelegenheid om uw (kampeer)vakantie te combineren met enkele dagen Lourdes! Lees meer en boek >>

The Young Travellers  - Avontuur & kamperen  (LO1791)  vanaf € 295,--
Een week lang: optrekken met jongeren, Lourdes ontdekken, hiken in de Pyreneeën, raften, kroegentochten (geen alcohol onder 18), koken op vuur, chillen aan het meer Lac de Lourdes. Voor iedereen tussen de 16 en 30 jaar een echte belevenis! Bekijk de speciale folder en Boek nu

Jongerengroep  (LO1793)  vanaf € 199,--
Neem je tent mee en bleef een mooie week op de camping in Lourdes met een groep jongeren. Het programma bepalen jullie zelf, er zijn veel mogelijkheden zoals: aansluiten bedevaartprogramma, je eigen gang gaan, zwemmen in Lac de Lourdes, raften, en Nederlandse Dag op 28 juli 2017. Lees meer en boek >>

Kevelaer -  8 en 9 augustus 2017

Thema           'Met Maria'  - 375 jaar bedevaart Kevelaer 1642-2017
Kosten:          vanaf € 149,50
Info:              zie folder of via contactpersonen
Plaats:           Kevelaer, Duitsland
Aanmelding:   digitaal via de site
Datum:          8 en 9 augustus 2017

In 2017 wordt gevierd dat het 375 jaar geleden is dat Kevelaer als bedevaartplaats ontstaan is. Op 1 juni 1642 werd het papieren prentje van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg in een heilige plaats op de Kapellenplatz geplaatst. Dat was in de onrust van de Dertigjarige Oorlog. In de 375 jaar die daarop volgde, is Kevelaer meer en meer een plaats van geloof, een pelgrimstad geworden, en wordt nu jaarlijks door bijna een miljoen gelovigen bezocht. Mensen komen hier met hun zorgen, en gebeden, hun dank en hun vreugde. Zij mogen zich bij de “Consolatrix Afflictorum” laten troosten en sterken om zo hun geloof te verdiepen. De vele kaarsen die branden op de Kapellenplatz, getuigen van de kracht van het geloof, het licht, het evangelie en de betrokkenheid van de inwoners van Kevelaer bij de vele bedevaarten naar dit heiligdom en de toewijding die uitgaat naar Maria.

Bedevaartprogramma dag 1
Om 07.00 uur vertrekken we vanuit Wateringen per luxe touringcar naar Kevelaer. Bij aankomst in Kevelaer zullen we ons tegoed doen aan koffie met wat lekkers. Nog voor de lunch brengen we onze bedevaartskaars naar de Genade kapel met aansluitend een korte rondleiding over het heiligdom. In de middag lopen we de grote kruisweg. En als dagsluiting van de eerste dag hebben we een kort programma (rozenkransgebed) in de kapel.

Bedevaartprogramma dag 2
Na het ontbijt gaan we naar Kevelaer voor een eucharistieviering voor de Westlandse pelgrims. Een bezoekje aan het stadje Kevelaer mag zeker niet ontbreken. Sinds meer dan 360 jaar bepaalt de bedevaart hier het dagelijks leven. Nog voor ons vertrek uit Kevelaer zullen we met een danklof onze bedevaart afsluiten. Vertrek uit Kevelaer ca. 15.30 uur, aankomst in Wateringen zo rond 18.30 uur.

Bij de reissom is inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar
• Lunch, diner en overnachting in Parkhotel in Kevelaer
• Viering(en) met de eigen groep
• Ontbijt en lunch op dag 2 in Kevelaer

Bij de reissom is niet ingegrepen:
• Drank bij de maaltijd
• Reis- en annuleringsverzekering
• Tips en fooien

Tarief 2-daagse bedevaart
• 3-sterren hotel Parkhotel in Kevelaer
• Toeslag eenpersoonskamer € 20,00

Informatie
De parochiebedevaart is een busreis met één overnachting. Iedere parochiaan, jong, oud, student en gezin wordt uitgenodigd voor deze bedevaart. Het is mogelijk om een rollator of opvouwbare rolstoel mee te nemen. Bent u rolstoelafhankelijk en heeft u meer persoonlijke zorg nodig dan gaan wij samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Maria Tenhemelopneming - 15 augustus 2017

Op 15 augustus viert de katholieke kerk jaarlijks het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Een feest dat bij velen wel herinneringen zal oproepen aan hoe het vroeger gevierd werd. In ons omringende landen is die traditie veelal niet verloren gegaan, bij onze oosterburen is het zelfs nog een vrije dag, een ‘zondag’.

Evenals voorgaande jaren wordt u allen van harte uitgenodigd om dit feest met de gehele federatie te vieren in de H. Machutuskerk in Monster. De viering begint om 19.00 uur, met een processie naar en langs de oudste Lourdesgrot van Nederland (achter de kerk) wordt de viering afgesloten. Na de processie ontmoeten we elkaar achter in de kerk voor een kopje koffie.

Wij hopen dat op dinsdag 15 augustus 2017 velen van u aanwezig zullen zijn om samen het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming te vieren.

Heiloo Oogstdankdag - 6 september 2017

Thema:          'Danken – Denken – Delen'
Kosten:         € 20,00 p.p.
Info:             www.onzelievevrouwternood.nl
Plaats:          Heiloo
Aanmelding: dhr. Kees Groenewegen, tel: 0174-513497 of Peter van der Knaap tel: 0174-293936 of 06-24631016
Datum:         woensdag 6 september 2017
Tijd:             vertrek vanuit Westland:
                    7.30 uur A.H. plein Naaldwijk.
                    7.45 uur Kastanjehof Kwintsheul.
                    8.00 uur R.K. kerk Wateringen (St. Jan de Doper)
De Land- en Tuinbouworganisatie L.T.O. Noord organiseert al sinds 1933 jaarlijks Oogstdankdagen in Heiloo. Deze wordt in 2017 gehouden op de eerste woensdag in september in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Deze bevindt zich aan de Kapellaan te Heiloo. De Eucharistieviering in de bedevaartskerk begint om 10.30 uur.
Die middag is er om 13.30 uur in de kapel een Marialof en bij goed weer buiten een Sacramentsprocessie met gezang en rozenkransgebed. Vanuit Westland bestaat veel belangstelling om daar aan deel te nemen en daarom wordt er op die woensdag busvervoer geregeld voor degenen die zich daarvoor opgeven en wel bij dhr. Kees Groenewegen tel: 0174-513497 of Peter van der Knaap tel: 0174-293936. Pastoor J. Steenvoorden zal wederom voorgaan in de vieringen.
De agrarische producten zoals druiven, paprika’s etc. zullen na afloop naar een huis voor dak- en thuislozen gebracht worden. Heeft u nog producten mee te geven, dan zijn deze ook van harte welkom. Bij de ingang van de kapel kunt u ook persoonlijke intenties afgeven (schriftelijk opgesteld) die tijdens de eucharistieviering  genoemd zullen worden.  
Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur Eucharistieviering
12.00 uur Lunch
13.30 uur Middagoverweging en processie in het park
15.00 uur Vertrek uit Heiloo voor gezellige tussenstop in restaurant Halfweg
19.00 uur Thuiskomst

 

Zijn er nog vragen?
Met veel zorg en aandacht hebben wij getracht alle bijzonderheden van de Westlandse bedevaarten en pelgrimstochten in 2016 hier te vermelden. Maar het kan altijd gebeuren dat bij het lezen van deze informatie juist op uw vraag niet een antwoord gegeven is. Geen punt, neem met ons contact op en wij doen ons best om ook die vraag van u beantwoorden.