Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

13 juni 2009: de geboorte van Westlandse Bedevaarten

Geplaatst op: 01 juni 2019

Op 13 juni 2009 kwamen Paul Mantelaers, Nico Stijger en Charles Groot met elkaar in gesprek, op een door het Bisdom Rotterdam georganiseerde bijeenkomst over missionering. Waar ging het gesprek over?. ‘Hoe kan anno 2009 concreet handen en voeten worden gegeven aan missionering’. Missionering is op dat moment door hun vertaald met: ‘Als geloofsgemeenschap op bedevaart naar Lourdes gaan’.

Na dit gesprek heeft er een nadere verkenning en uitwerking van die gedachte plaatsgevonden en is bij pastores nagegaan of een initiatief voor een Bedevaart naar Lourdes op draagvlak van hun kant zou kunnen rekenen. Daarnaast is ook contact opgenomen met VNB Nationale Bedevaarten om hun kennis en know-how te kunnen betrekken bij de verdere uitwerking van de gedachte om op bedevaart te gaan.

Alle contacten maakten enthousiast om door te gaan met de verdere uitwerking van het initiatief. Ten tijde van die uitwerking werd de clustervorming actueel en is de pastores van het te vormen cluster gevraagd of een initiatief om in 2011 met het cluster Westland op bedevaart naar Lourdes te gaan op hun goedkeuring zou kunnen rekenen. Tegelijkertijd is hun gevraagd of zij een of meerdere parochianen als contactpersoon voor het initiatief zouden willen benoemen (vragen/benaderen). Met uitzondering van dit laatste is hierop unaniem positief gereageerd en is voor de initiatiefnemers een stimulans en aanleiding geweest om een denktank te vormen en een concept plan van aanpak op te stellen.

En de rest is geschiedenis.<< Terug naar het nieuwsoverzicht