Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Een waardevol en zingevend 2022 toegewenst

Geplaatst op: 03 januari 2022

Beste lezer, parochiaan, pelgrim,

Het nieuwe jaar 2022 is net begonnen. Daarom wenst ons bestuur allereerst U allen en uw dierbaren een voorspoedig Nieuwjaar toe met vooral veel gezondheid. Immers, gezondheid was het centrale thema van 2021 vanwege de pandemie die ons leven in 2021 veel parten heeft gespeeld. Dit zal helaas aan het begin van dit jaar nog wel even duren. Dit is ook de reden dat wij helaas in 2021 geen pelgrimages hebben kunnen organiseren want uw gezondheid is voor ons de eerste prioriteit!

Toch is ons bestuur vol hoop dat we op termijn, wellicht al dit jaar, de draad weer kunnen oppakken. Pelgrimages kennen een eeuwenoude traditie en zijn door verschillende oorzaken wel meer een tijd onderbroken geweest maar in alle tijden ook weer opgepakt. Dit is ook de reden dat wij via onze nieuwsbrieven graag het contact met u blijven onderhouden. Wij hopen dat u deze leest en waar nodig van commentaar naar ons voorziet want daar worden we blij van. Dit sterkt ons ook in het voorbereiden van nieuwe pelgrimages zodra dit weer kan. Immers, velen zullen onze waardevolle en zingevende pelgrimages die ook plezierig zijn missen.

Wees ervan overtuigd dat wij alweer druk bezig zijn om in de loop van dit jaar pelgrimeren vanuit het Westland weer mogelijk te maken. Uiteraard zijn we wel afhankelijk van het verloop in de komende tijd van de pandemie. Maar we zijn er van overtuigd, geholpen door vaccinaties en aangepaste medicijnen, dat wij Covid-19 in onze samenleving te boven zullen komen.

Tot die tijd wenst ons bestuur U in elk geval ook een waardevol en zingevend 2022 en hopen op enig moment in dit jaar dit ook in onze pelgrimages weer tot uitdrukking te brengen!

Hans klein Breteler
voorzitter, januari 2022<< Terug naar het nieuwsoverzicht