Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Koninklijke onderscheiding voor Piet Zuidgeest

Geplaatst op: 27 april 2022

Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland heeft dinsdag 26 april ter gelegenheid van Koningsdag aan 28 Westlanders een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Wederom in een feestelijke tour door de gemeente kregen de decorandi de versierselen persoonlijk overhandigd tijdens een verrassingsbezoek aan huis.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd onze (voormalige) penningmeester de heer Piet Zuidgeest. De burgemeester zei hierover:

De heer P.H.M. (Piet) Zuidgeest uit De Lier heeft zich sinds 1970 onafgebroken ingezet als vrijwilliger voor de Westlandse samenleving. Jarenlang heeft de heer Zuidgeest als vrijwilliger een controlerende functie gehad bij verschillende Westlandse zangverenigingen, koren en andere culturele instellingen. Vanaf het begin is de heer Zuidgeest bestuurlijk betrokken geweest bij De Timmerwerf en hier heeft hij meerdere functies bekleed met diverse taken. Onder meer heeft hij zijn financiële kennis ingezet om de stichting tot een financieel gezonde organisatie te ontwikkelen.

In de akte van oprichting van de Stichting Bedevaarten Westland, 18 augustus 2010, wordt de heer P.H.M. Zuidgeest vermeld als bestuurslid met als taak penningmeester. Naast zijn werkzaamheden als penningmeester van onze stichting, verzorgde de heer Zuidgeest ook de financiële administratie. Dat wil zeggen dat hij jaarlijks de jaarrekening opmaakte met daarin de balans en winst- en verliesrekening.

Niet onvermeld mag blijven dat de heer Zuidgeest jarenlang tot ieders tevredenheid het penningmeesterschap van onze stichting heeft vervuld en dat wij hem daar veel dank voor verschuldigd zijn. Wij feliciteren Piet van harte met deze onderscheiding en wensen de familie Zuidgeest een fijne toekomst.<< Terug naar het nieuwsoverzicht