Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Lourdesgrot bij de parochiekerk van St. Machutus in Monster

Geplaatst op: 03 augustus 2021

De Mariaverering in Monster leefde op in 1877 doordat pastoor Bauer er een Lourdesgrot liet bouwen, de oudste van Nederland. Voor zover bekend was er vooral het eerste jaar veel toeloop uit de wijde omgeving van het dorp. Voornamelijk uit mondelinge mededelingen is bekend dat de grot altijd een trouwe groep bezoekers gekend heeft. Nog altijd komen parochianen en een enkeling uit de omgeving naar de grot om tot Maria te bidden.

Hoewel de grot niet meer vanaf de straat te zien is, is zij nog altijd vrij toegankelijk. De bezoeker volgt vanaf de Choorstraat het pad langs de westzijde van de kerk, naar het kerkhof. In plaats van rechtsaf te slaan naar het kerkhof moet hij het pad rechtdoor volgen.

De muur achter de grot bevat drie nissen, waarvan de twee buitenste elk bezet zijn door een aartsengel, de handen rustend op het gevest van hun zwaard. Links voor de grot staat een knielbank. Hierop staat de tekst 'Va boire et te laver à cette fontaine' ('Ga drinken en je wassen bij die bron'). Gedoeld wordt op de bron die ontstond op de plek waar Maria aan Bernadette Soubirous verscheen.

Het parochiememoriaal bericht dat de parochie, onder pastoor Herman Bauer, op 24 september 1877 was begonnen met de bouw van een Lourdesgrot. Het betreft hier een kopie van de grot te Lourdes waarin Maria in 1858 een aantal keren aan Bernadette Soubirous was verschenen en waarin in 1864 een beeld van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen werd geplaatst. Op 8 november van dat jaar was de grot gereed en werd het Mariabeeld gezegend door mgr. P.M. Snickers, bisschop van Haarlem. Deze was juist in het Westland aanwezig om het vormsel toe te dienen.

Pastoor Bauer schrijft op 18 december 1877 in zijn memoriaal dat de grot door veel katholieken uit de naburige parochies wordt bezocht. Tot dan toe had hij reeds duizend rozenkransen gratis uitgedeeld. De pelgrims gaven een aalmoes voor de instandhouding van de grot. De bouw hiervan kostte de parochie f.2400,-. Dat is inclusief ommuring en de aanleg van een Mariatuintje, om de rots heen.

Bron: Meertens Instituut - Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland

   Lourdesgrot te Monster rond 1915<< Terug naar het nieuwsoverzicht