Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Maria-litanie aangevuld met drie aanroepingen

Geplaatst op: 22 juni 2020

De Litanie van de Heilige Maagd Maria, beter bekend als de Litanie van Loreto, is door paus Franciscus uitgebreid met drie extra aanroepingen van de Moeder van Jezus. Dat werd 20 juni bekendgemaakt in een brief van curiekardinaal Robert Sarah aan de voorzitters van alle bisschoppenconferenties in de wereld.

Het gaat om de volgende drie toevoegde Latijnse titels:

  • Mater misericordiæ (‘Moeder der barmhartigheid’);
  • Mater spei (‘Moeder van de hoop’);
  • Solacium migrantium (‘Troost der migranten’).

De brief van kardinaal Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramentendiscipline, geeft ook precieze aanwijzingen waar deze nieuwe aanroepingen moeten worden ingevoegd: “De eerste aanroeping wordt geplaatst na Mater Ecclesiæ [‘Moeder der Kerk’], de tweede na Mater divinæ gratiæ [‘Moeder der goddelijke genade’], terwijl de derde geplaatst wordt na Refugium peccatorum [‘Toevlucht der zondaars’] .

De Litanie van Loreto telt nu 54 aanroepingen van Maria. In de loop de eeuwen werd de oorspronkelijke litanie een aantal keren aangevuld. De laatste aanvulling, ‘Moeder der Kerk’, gebeurde op gezag van paus Johannes Paulus II. Vermoedelijk is de Litanie van Loreto (Latijn: Litania Lauretana) ontstaan bij het Mariaheiligdom in Loreto, maar bronnen voor die stelling ontbreken.<< Terug naar het nieuwsoverzicht