Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Restauratie parochiekerk Lourdes

Geplaatst op: 09 oktober 2018

De parochiekerk in Lourdes ondergaat momenteel een grootscheepse restauratie. De kerk staat zowel van binnen als van buiten volledig in de steigers. Het interieur is helemaal leeg en er wordt hard gewerkt. De kerk is dan ook voor bezoekers gesloten, alleen de kapel met de doopvont van Bernadette is via een smalle doorgang voor pelgrims toegankelijk.

De Heilig-Hartkerk dateert van begin 20e eeuw. In de loop van de jaren is de kerk diverse keren opgeknapt, maar deskundigen hadden recentelijk zoveel mankementen ontdekt dat een grote restauratie nodig was. Het totale project duurt ongeveer drie jaar en kost meer dan drie miljoen euro. Het grootste deel hiervan wordt betaald door de gemeente Lourdes. Maar afgelopen jaren heeft de parochie ook al fondswervingsacties gehouden en daarmee zo'n honderdduizend euro bij elkaar gebracht.

Rond de kerk is momenteel op zeildoek een tentoonstelling over de geschiedenis van de parochiekerk ingericht. Pastoor Peyremale had ten tijde van de verschijningen in 1858 al plannen om in Lourdes een nieuwe parochiekerk te bouwen. Maar door geldgebrek en allerlei conflicten duurde het tot 1875 voordat de eerste steen werd gelegd. De kerk kon pas in 1903 in gebruik worden genomen. Evenals Bernadette heeft ook pastoor Peyramale deze kerk nooit gezien.

bron: Stemmen uit Lourdes<< Terug naar het nieuwsoverzicht