Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Geplaatst op: 28 juni 2018

'pelgrimeren naar het Heilig Land'

De voorbereidingen voor de bedevaart naar het Heilig Land, in november a.s., zijn in volle gang. De lezing van de heer Erik Cornel, lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, (www.heilig-graf.nl) maakt daar onderdeel van uit. Een lezing die, op 9 juni 2018, zowel pelgrims als geïnteresseerden in de O.L.Vr. ten Hemelopnemingskerk in ´s-Gravenzande samenbracht.

Alvorens in te gaan op de betekenis en geschiedenis van de Ridderorde stond de heer Erik Cornel stil bij de vraag: Wie zijn wij en wat doen wij? Die vragen beantwoordde hij als volgt: 'de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een wereldwijde katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor medechristenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië). De leden van de Ridderorde dragen het rode Jeruzalemkruis op hun orde mantel dat verwijst naar de vijf wonden van Christus bij zijn kruisiging. De Ridderorde heeft haar oorsprong in de 1ste Kruistocht van 1096- 1099 en telt in Nederland ruim 300 leden en is hier in 1954 opgericht'.

'Wat doet de Ridderorde?'. Het werk van de leden van de Ridderorde heeft drie peilers: 'Broederschap, Caritas en Spiritualiteit'. De Caritas is daar heel belangrijk in. Caritas, naastenliefde en barmhartigheid daadwerkelijk in de praktijk brengen. Caritas betekent voor de leden van de Ridderorde je actief inzetten voor de christenen en christelijk erfgoed in het Heilig Land, zowel in materiële zin, financieel, als immateriële zin, vrijwilligerswerk. Wat er in het dagelijks leven op neerkomt dat de leden van de Ridderorde actief zijn op het terrein van fondsenwerving en vrijwilligerswerk voor religieuze- en onderwijsinstellingen. Voor welzijns- en gezondheids zorginstellingen en projecten ter verbetering van socio-economische omstandigheden van christenen in het Heilig Land. Samen met en voor de christenen in het Heilig Land werk maken van caritas, naastenliefde en barmhartigheid.

Ondersteuning bij het pelgrimeren naar het Heilig Land is bij de leden van de Ridderorde in goede en vertrouwde handen en verwijst zowel naar de peiler Broederschap, als Caritas als Spiritualiteit. De leden van de Ridderorde verzorgen elk jaar meerdere pelgrimages naar het Heilig Land en bezoeken dan de projecten die zij financieel of op andere wijze ondersteunen. Ook bezoeken zij dan samen met ordeleden en pelgrims de belangrijke plaatsen waarover in de Heilige Schrift is geschreven. Zoals: De Basiliek van het Heilig Graf, de Via Dolorosa of Kruisweg, de Olijfberg, de Geboorte-basiliek, Nazareth, de Berg der Zaligheden. Plaatsen die ook zijn opgenomen in het reisprogramma van de komende bedevaart.

De heer Erik Cornel bedankte alle aanwezigen voor hun belangstelling en wenste de pelgrims een mooie en inspirerende bedevaart toe. Nogmaals bracht hij naar voren dat lid zijn van de Ridderorde betekent je actief inzetten, met naastenliefde en barmhartigheid, voor christenen in het Heilig Land. Iedereen die zich daarbij wil aansluiten kan met een financiële bijdrage, in het busje op de bar, het werk van de Ridderorde ondersteunen. Een oproep waar velen gehoor aan gaven zodat de Stichting Bedevaarten Westland na afloop een bedrag van € 320,- naar de Ridderorde kon overmaken. Alle gevers bedankt. 

Voor meer informatie:<< Terug naar het nieuwsoverzicht