Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Stille Omgang door Mirakelstad Amsterdam op zaterdag 18 maart

Geplaatst op: 05 maart 2023

“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” – dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zater­dag 18 maart 2023 door Mirakelstad Amsterdam wordt gelopen. De intentie is onder meer gekozen naar aan­lei­ding van het Johannese­van­ge­lie: Jezus is het Levend Brood dat uit de hemel is neer­ge­daald (Joh. 6,48-51).

De Stille Omgang zal dit jaar weer in de tra­di­tio­nele vorm plaats vinden. Vanuit het land worden meerdere bus­reizen geor­ga­ni­seerd, ook door bisdommen. Voor de tocht door Amsterdam zijn de volgende zaken belangrijk:

 • De Stille Omgang start en ein­digt op het Spui in Am­ster­dam.
 • Als sanitaire voor­zie­ning is er voor deel­ne­mers een toilet­wa­gen op het Spui.
 • Na het lopen van de Stille Omgang, zijn er in de Lutherse kerk (warm) drankjes en broodjes. Hier kunt u wachten tot de bus op het Rokin klaar staat.
 • Het centrum van Am­ster­dam is momenteel moei­lijk bereik­baar door grootschalige werk­zaam­he­den (ver­van­ging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofd­rou­tes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht dit jaar onbereik­baar.
 • Voor de mensen die niet naar Am­ster­dam kunnen reizen, zal de H. Mis in de Nicolaas­basi­liek via live­stream te volgen zijn.
 • De jon­ge­ren worden in de Heilige Jozef­kerk (Papagaai) uit­ge­no­digd en vóór de H. Mis is er een jon­ge­ren­pro­gramma vanaf 20.45 uur.

Wat is de Stille Omgang?

De Stille Omgang is een route die door Am­ster­dam wordt gelopen om het Mirakel van Am­ster­dam te her­denken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nut­tigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Aller­hei­ligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd dui­de­lijk dat de Hostie niet ver­teerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De pries­ter haalde het Aller­hei­ligste Sacra­ment op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk.

Door een vondst in 1881 werd de route die de pries­ter des­tijds heeft afgelegd met het Aller­hei­ligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is be­gon­nen.

Eucha­ris­tie­vie­ringen

In de volgende kerken zijn op 18 maart eucha­ris­tie­vie­ringen voor de pelgrims. De pelgrims­groepen wor­den in overleg inge­deeld.

 • De H. Nicolaas aan de Prins Hendrik­kade
 • De Begijnhof­ka­pel (Spui)
 • De Krijt­berg (Singel)
 • De Heilige Jozef­kerk (Kalver­straat)
 • De Obrecht­kerk (Jacob Obrecht­straat)

Kijk voor meer informatie, over aanmelden en dergelijke, ook op stille-omgang.nl<< Terug naar het nieuwsoverzicht