Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Tentoonstelling over de Sacramenten in de Maria van Jessekerk

Geplaatst op: 16 februari 2021

Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) neemt ons mee in de tentoonstelling over 'de Sacramenten' in de uitbeelding van de twee Sacramenten in de Protestanse Kerk t.w. Doopsel en Avondmaal. Ook vanuit de Oud-Katholieke Kerk (OKK) en R.-K. Kerk worden door unieke voorwerpen de bestaande zeven Sacramenten voor het voetlicht gebracht. De nadruk in deze tentoonstelling ligt op het Heilig Doopsel en de H. Eucharistie.

In deze tentoonstelling worden bijzondere voorwerpen getoond zoals een afdruk van een beschikking in de voormalige doopkapel van de Maria van Jessekerk van de doop van Christus door Johannes de Doper. Daarnaast unieke doopschalen, doopkannen, doopschelpen, maar ook twee doopboeken uit vervlogen tijden: het oudste in Delft aanwezige doopboek van de Oude kerk van 1616-1624 en van de RK Schuilkerk aan de Oude Langendijk (De Papenhoek) uit 1677-1683. Een mooi doopjurkje van 125 jaar oud.

Voor het Avondmaal / de Eucharistie worden avondmaalbekers, schalen en collectevazen getoond die vroeger gebruikt werden. Voor de RK/OKK-eredienst zijn er prachtige voorwerpen, zoals een monstrans die voor de eerste keer getoond wordt, een ciborie, kelken, pateen en een kazuifel waar de consecratie (brood en wijn worden het Lichaam en Bloed van Christus) op is aangebracht. Kortom, een tentoonstelling die u doet verwonderen bij het zien van eeuwenoud kerkelijk erfgoed.

De toegang is vrij tijdens de openingsuren van de Maria van Jessekerk, donderdag t/m zondag van 12.00 - 17.00 uur, maar komt u a.u.b. niet met te veel bezoekers tegelijk naar de tentoonstelling. De tentoonstelling zal tot en met oktober te zien zijn in de Maria van Jessekerk te Delft.<< Terug naar het nieuwsoverzicht