Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Uit de oude doos - oefeningen bij de bedevaart

Geplaatst op: 01 juni 2019

In 1819 werd met goedkeuring van paus Pius VII het broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer opgericht. In februari 1969 heeft het toenmalig (Hoofd)bestuur van de Westlandsche Processiebroederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer het broederschap opgeheven en alle bezittingen van het broederschap overgedragen aan het kerkbestuur van de Sint Jan de Doperparochie (nu Elisabethparochie) te Wateringen. Anno 2019, nu dus 200 jaar na de oprichting, duiken we in de archieven en nemen u mee in de vele bedevaarten naar Kevelaer.

Het Programma der oefeningen bij de bedevaart van de Westlandsche Processie naar Kevelaer in 1938 geeft ons inzicht hoe het er toen aan toe ging. Op 30 augustus 1938 vertrok men met een extra trein in vijf uur vanaf Den Haag H.S. via Rijswijk, Delft, Rotterdam, Nijmegen en Gennep naar Kevelaer. Op 1 september in de namiddag werd de terugreis aanvaard om in de avond in Den Haag H.S. aan te komen. Hoe men vanuit het Westland bij Den Haag H.S. kwam, staat er niet bij.

In het kleine programmaboekje lezen we het volgende:
  De trein vertrekt precies op den aangegeven tijd. Om alle teleurstelling te voorkomen, worden de pelgrims daarom dringend aangemaand om bij de heen- en terugreis aan den stations niet uit te stappen.
  Het is verboden aan de stations waar de trein stilstaat te zingen of overluid te bidden.
  Zoowel gedurende de reis, als gedurende het verblijf der bedevaart te Kevelaer, moet het gedrag der deelnemende pelgrims in alle opzichten onberispelijk zijn. Wie hieraan niet voldoet, zal de toegang tot den trein, zonder eenig recht op vergoeding geweigerd worden.
   De kleeding der deelnemende dames moet aan de Pauselijke en Bisschoppelijke voorschriften stipt beantwoorden.
Bijzonder wordt er de aandacht op gevestigd dat te Kevelaer de toegang tot alle bedevaartskerken ten strengste verboden is aan de dames wier kleeding de armen niet bedekt.
   De Pelgrims worden verzocht de aanwijzingen der Commissarissen van Orde stipt op te volgen.
   Bij het binnentreden en uittreden der Pelgrims mogen slechts twee en niet drie Pelgrims naast elkaar loopen en wel in twee rijen. De vrouwen voorop.

Zowel op de heen- als terugweg worden er tussen de stations liederen gezongen of één of meer tientjes van de rozenkrans gebeden.

Klik hier voor het programmaboekje bedevaart 1938<< Terug naar het nieuwsoverzicht