Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Uit de oude doos - Onderrigting Westlandse bedevaart Kevelaer 1851

Geplaatst op: 02 juli 2019

In 1819 werd met goedkeuring van paus Pius VII het broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer opgericht. In februari 1969 heeft het toenmalig (Hoofd)bestuur van de Westlandsche Processiebroederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer het broederschap opgeheven en alle bezittingen van het broederschap overgedragen aan het kerkbestuur van de Sint Jan de Doperparochie (nu Elisabethparochie) te Wateringen. Anno 2019, nu dus 200 jaar na de oprichting, duiken we in de archieven en nemen u mee in de vele bedevaarten naar Kevelaer.

Op den 2 September zullen de leden , behoorende tot de vertrekkenden met de Westlandsche Processie naar Kevelaar, zich vervoegen te Delft aan het Rotterdamsche veer , om met afgehuurde schuiten naar Rottendam te varen , welke ten 2 ure zullen vertrekken , om ten half vijf ure de H. Mis in de Onze-Lieve-Vrouwenkerk op de Wijnhaven bij te wonen, en vervolgens ten 6 ure met de stoomboot gezamentlijk naar Nijmegen te varen, alwaar een uur naar aankomst der boot voor de leden Lof en Predicatie zal geschieden in de Augustyner-kerk in de Hezelstraat.

In denzelfde Kerk zal den volgenden morgen (den 3 September) ten 8 ure solemnele H. Dienst en Predicatie voor de Pelgrims, dienzelfden namiddag om 4. ure zal de Processie de Kerk te Kranenburg binnentrekken, om aldaar- aan bet Altaar van het H. Kruis , een kaars te offeren, daarna de Benedictie en Predicatie , ook daar zal de lijst der overledenen van dat jaar worden voorgelezen , en gebeden voor dezelve worden gestort als ook voor de daarop gegevene intentiën , waarnaar weder de Benedictie;

Den 4 September , 's morgens ten 4 ure eene solemnele H. mis. daarna zal de Processie door Frosseld, Kessel, Asperden, Goch en Wees, zoo naar Kevelaar 'waar men alle die kerken binnentrekt , de Benedictie ontvangt en gebeden stort volgens opgegeven intentiën, te Kevelaar zal ook een kaars geofferd worden.

Den 5 September , ‘s morgens om 7 ure zal er op Oud-Kevelaar een H. Mis geschieden en gelegenheid zijn om te communiceren, en ten 9 ure zullen de leden zich bijeen vergaderen, om met het Allerheiligste processie's-gewijze, eenen omgang om de kapel te doen , vervolgens plegtig intrekken en vervolgens de Hoofdmis bijwonen. Ten 11 ure zullen de leden zich vervoegen in de Mirakuleuze kapel, om aldaar voor de gebrekkigen door de bijzondere voorspraak der Allerheiligste Maagd af te srneeken hetgeen hun zalig is. Na den middag ten 4 ure zal de Processie zich bij de Groote Kapel bijeen vergaderen , om naar Oud-Kevelaar te trekken en aldaar in de kerk de Predicatie te hooren. Vervolgens trekken naar het Rode Kruis om aldaar tot eenige intentie te bidden, van daar onder het zingen der Litanie en andere liederen naar de Groote Kapel terug te trekken om aldaar de Benedictie te ontvangen en zoo dien dag te eindigen. Ook zal aldaar de terugreis en het uur van vertrek door de Processie-meester worden geregeld.<< Terug naar het nieuwsoverzicht