Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Uit de oude doos - Sursum Corda 18 september 1948

Geplaatst op: 22 februari 2019

In 1819 werd met goedkeuring van paus Pius VII het broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer opgericht. In februari 1969 heeft het toenmalig (Hoofd)bestuur van de Westlandsche Processiebroederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer het broederschap opgeheven en alle bezittingen van het broederschap overgedragen aan het kerkbestuur van de Sint Jan de Doperparochie (nu Elisabethparochie) te Wateringen. Anno 2019, nu dus 200 jaar na de oprichting, duiken we in de archieven en nemen u mee in de vele bedevaarten naar Kevelaer.

Over deze Bedevaart naar Kevelaer lezen we o.a. het volgende:
In de tweede helft van de vorige eeuw werd de tocht wat gemakkelijker. Men ging toen per trekschuit te middernacht naar Rotterdam. In de kerk op de wijnhaven werd er om 5 uur 's morgens een Heilige Mis opgedragen en daarna ging het per stoomboot naar Nijmegen.

De bedevaart was dus een echte boetetocht. Telkens deed de kerkelijke overheid pogingen om dit karakter te handhaven. De eerste bisschop van Haarlem, Mgr. van Vree, maakte aanstonds in zijn wijding hiermede een begin. Hij verbood o. a. dat de eigendommen van de bedevaart in een herberg te Wateringen werden tentoongesteld (14 maart 1854). Hij reorganiseerde de processie in overleg met de heren Hoek en Beuger.

De processie kwam tot grote bloei. In talrijke parochies van het hele bisdom waren broedermeesters of lijsthouders. De deelname werd zó groot, dat Delft zich in 1912 afscheidde. Sedertdien is de kerk van Wateringen broederschapkerk. Het hoofdbestuur zetelde echter reeds van ouds te Wateringen.

Nog jaarlijks wordt op 15 augustus in de schone kerk van Wateringen, waar heel de historie van Kevelaar en Lourdes in de gebrandschilderde ramen beschreven staat, de jaarlijkse processie met grote luister gehouden. In deze omgang wordt van ouds het zilveren processiekruis vooruit gedragen, dat in 1828 door Catharina Vierens werd geschonken.<< Terug naar het nieuwsoverzicht