Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

UPDATE onze inzet op pelgrimages vanwege corona

Geplaatst op: 02 april 2020

De ontwikkeling van de huidige uitbraak van het COVID-19 virus krijgt in onze samenleving een steeds grotere impact. Dit raakt dus ook onze stichting en de door ons georganiseerde activiteiten. We hebben allen kennis genomen van de aangescherpte nieuwe maatregelen van de regering rondom het COVID-19 virus. Een van de maatregelen is dat openbare bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Derhalve wil het bestuur u deelgenoot maken van de volgende informatie:

  • Alle kerken in onze regio zullen in elk geval tot en met 1 juni gesloten blijven. Dit betekent dat onze reeds aangekondigde lezing op 25 april over Bonifatius, Titus Brandsma en Dokkum wordt afgelast.
  • Het kwam niet als een verrassing, maar de organisatie van de Passiespelen in Tegelen heeft laten weten dat alle voorstellingen (in de periode 10 mei – 13 september  2020) vanwege de coronacrisis dit jaar niet doorgaan. Onze geplande dagtocht op zondag 19 juli komt daarmee te vervallen.
  • Je hoeft geen viroloog te zijn om een inschatting te kunnen maken wat er mogelijk na 1 juni gaat gebeuren. Als die periode al de kwalificatie ‘veilig’ krijgt, dan is het nog maar de vraag wat wel en niet kan en of we er al aan toe zijn. Alles overziend heeft het bestuur in overleg met het pastoraal team besloten de bedevaart naar Dokkum af te gelasten.
  • De realiteit van de dag leert ons dat de huidige maatregelen tot en met 1 juni a.s. nog weleens verlengd c.q. aangescherpt kunnen gaan worden. En dan wordt een dagtocht organiseren met meer dan drie mensen in een bus een heel lastig verhaal. Nog los van het feit of het heiligdom in Kevelaer opengesteld wordt en of vrij reizen naar Duitsland wel mogelijk is. Ook voor deze bedevaart heeft het bestuur -in overleg met het pastoraal team- besloten deze bedevaart NIET te organiseren.
  • Als bestuur van de Westlandse bedevaarten zullen we de annulering van bovengenoemde activiteiten in behandeling gaan nemen. Onderdeel van die totale afwikkeling is uiteraard restitutie van de reissom. Ons streven is om medio april 2020 de restitutie van de reissom in werking te kunnen zetten. U, als pelgrims lopen geen financieel risico!
  • Op dit moment is niet bekend of de Nationale Bedevaart in Brielle op zaterdag 11 juli wel doorgang kan vinden. Op een later tijdstip maken wij bekend of we vanuit het Westland op de fiets naar Brielle toe gaan.
  • Van uitstel komt wat ons betreft geen afstel: in beginsel schuiven de bijzondere dagtochten door naar volgend jaar, we hebben nog geen zicht op nieuwe data.
  • We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in het najaar op gepaste wijze een pelgrimage te organiseren.

Uiteraard volgen wij dagelijks de ontwikkelingen en informeren u direct als de nieuwsbrief en onze berichten aanpassing behoeven. Wij hopen met dit bericht U voor de stand van zaken op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft U toch nog behoefte aan nadere informatie dan is ons secretariaat, liefst per mail, hiervoor beschikbaar.

Tot slot nog dit: let op uw gezondheid en sterkte en kracht voor de komende tijd. Houdt elkaar vast en kijk naar elkaar om! Ondanks alles toch ook een goede weg naar Pasen toegewenst.<< Terug naar het nieuwsoverzicht