Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Wij hebben afspraak aan de Grot

Geplaatst op: 10 april 2021

Een jaar geleden werd het Heiligdom van Lourdes voor het eerst in zijn geschiedenis gedurende twee maanden de poorten moeten sluiten. Wat een teken! Wat een beproeving ook! De media van de ganse wereld is het trouwens niet ontgaan. Van overal zijn ze gekomen om interviews te doen, om te filmen en zich rekenschap te geven van deze unieke belevenis.

Hoewel 95% van de georganiseerde bedevaarten in 2020 geannuleerd werden, zijn er toch heel veel individuele bezoekers gekomen in de periode tussen de twee afsluitingen, ongetwijfeld meer dan 800.000, om genade en vertroosting te beleven onder de blik van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Jammer genoeg hebben ze niet de schoonheid kunnen ontdekken van hetgeen het Heiligdom te bieden heeft inzake internationale eucharistievieringen, processies, levende catecheses vanuit het oogpunt van men er beleeft tussen zieken en ziekenhelpers, tussen bedevaarders van alle naties, tussen generaties, tussen mensen vanuit alle sociale achtergronden, in alle talen : al hetgeen van Lourdes normalerwijze een plaats van levende en vindingrijke broederlijkheid maakt.

Miljoenen mensen van de ganse wereld die niet naar Lourdes konden komen, hebben desondanks de boodschap en de genade van deze plaats kunnen ontvangen door rechtstreeks de uitzendingen te volgen van de eucharistievieringen en van het rozenkransgebed aan de Grot. Het Heiligdom heeft honderdduizenden gebedsintenties ontvangen, en honderdduizenden kaarsen hebben bij de Grot gebrand vanuit vragen daartoe die on-line gesteld werden.

Er is geen alternatief voor Lourdes want hetgeeen men hier kan beleven en ontvangen is uniek en welbepaald. Elk van ons heeft afspraak aan de Grot, van dichtbij of van ver. Van harte dank voor uw trouw aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

Wij zullen het bedevaartseizoen openen op zondag 11 april.
Voorheen beleefden we al het hoogtepunt van het geloof dat Pasen is.
Op deze 25ste maart, verjaardag van de 16de verschijning van de Maagd Maria, waarop zij aan Bernadette haar naam bekend heeft gemaakt, ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’, mag u verzekerd zijn van mijn gebed en dat van alle chapelains voor u aan de Grot.

Mgr Olivier Ribadeau Dumas
Rector van het Heiligdom Lourdes<< Terug naar het nieuwsoverzicht