Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

In het voetspoor van Bonifatius

Geplaatst op: 11 maart 2020

Bonifatius is rond 672 als Wynfrith geboren in Crediton in het graafschap Essex in zuid-west Engeland. Na 685 is hij als student opgenomen in het klooster Nursling, hij wordt monnik en wordt priester gewijd.
Op 40 jarige leeftijd vinden we hem in het land der Friezen. Hij heeft de overtocht gewaagd om het christendom te verkondigen. De Friezen leefden in deze tijd langs de gehele Nederlandse kustlijn. Wynfrith was niet welkom in het land van koning Radboud. De 'vrije' Friezen zagen hem als een voorbode voor de macht van de Franken. Als een vijand dus.
Hij keert ontmoedigd terug naar Engeland en wordt abt van het klooster Nursling. Niet lang daarna, in 718 verlaat hij Engeland opnieuw en reist naar Rome. Hij zoekt steun bij paus Gregorius II.
Deze geeft hem als opdracht de geloofsverkondiging onder de Germaanse stammen van Beieren, Thüringen, Hessen en het land der Friezen. De paus bevestigt zijn zending door hem een nieuwe naam te geven: Bonifatius (brenger van het goede).

In 696 werd Willibrord tot aartsbisschop gewijd en vestigde hij zich in Utrecht. Koning Radboud nam Willibrord zijn succesvolle zendingswerk niet in dank af. Nadat koning Radboud in 719 overleden was, kon Willibrord zijn taak in Utrecht voortzetten. In 720/721 is Bonifatius een tijdje bij Willibrord, en wordt gewijd tot missiebisschop. In 731 wordt Bonifatius tot aartsbisschop verheven. Hij sticht dan in 744 een klooster in Fulda en organiseert het eerste concilie van de west-frankische kerk.

In 754 is Bonifatius met 52 gezellen onderweg in het land der Friezen. Op zijn weg vernielt hij heidense heiligdommen, preekt en doopt en sticht kerken. Kennelijk denkt hij dat hem niets in de weg zal worden gelegd om het christendom te verkondigen. Ze hebben hun tenten opgezet bij Dockinga. En dan gebeurt het. In de vroege ochtend van de 5e juni wordt de groep overvallen en gedood door nog niet bekeerde Friezen.


Op zaterdag 13 juni organiseren we een dagtocht naar Bonifatius in Dokkum. Van ons vertrekpunt Naaldwijk rijden we via de polder (koffiestop rond Lelystad) naar Dokkum. We vieren bij de bron, krijgen een rondleiding (met film) over het heiligdom en bezoeken Dokkum. Op onze terugweg naar het Westland nuttigen we de avondmaaltijd in een kasteel aan de Zuiderzee. Lees meer over deze dagtocht.<< Terug naar het nieuwsoverzicht