Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Bedevaarten en pelgrimstochten in 2020

In verband met de stringente aanbeveling bijeenkomsten zoveel mogelijk te mijden in verband met de uitbraak van COVID-19 heeft de organisatie besloten al onze bedevaarten voor dit jaar te cancelen. Helaas moet dit gebeuren omdat we elkaar dienen te beschermen. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de meest actuele informatie.

Samen op bedevaart, ieder met een eigen intentie, maar wel met de taal van ontmoeting. Hoe, wat, waar, wanneer en met wie? Hieronder vindt u een overzicht met informatie van bedevaarten en pelgrimstochten die we vanuit de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin in 2020 organiseren.

De met * aangemerkte pelgrimages vallen buiten verantwoordelijkheid van Stichting Bedevaarten Westland

Stille Omgang - jongerenprogramma (Amsterdam)* *AFGELAST*

Thema:           "Luisteren"
Info:               www.sojongeren.nl
Plaats:            De Mozes en Aäron kerk, Waterlooplein 207 te Amsterdam
Datum:           zaterdag 21 maart 2020

Op 21 maart 2020 vindt in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam het jongerenprogramma van de Stille Omgang (SO) plaats. Het programma zal in het teken staan van het thema ‘Luisteren?’.  Wat is Luisteren? Wat betekent dit begrip voor jou en hoe luister jij naar de ander? Welke vormen van Luisteren zijn er? En kunnen wij God ervaren door te Luisteren?

Stille Omgang - Amsterdam* *AFGELAST*

Intentie       “De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”
Info:            www.stille-omgang.nl
Plaats:         Amsterdam
Datum:        zaterdag  21 maart 2020

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart 2020 wordt in Amsterdam de 138e Stille Omgang gelopen. Jaarlijks komen uit heel Nederland duizenden mensen, meest gelovigen, naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om mee te doen aan de Stille Omgang.

Lees ook: Wat is de Stille Omgang?

Dauwtrappen Hemelvaartsdag - 21 mei 2020*  *AFGELAST*

Deze ochtendwandeling op Hemelvaartsdag is bedoeld voor jong en oud en duurt ongeveer anderhalf uur. Even de tijd nemen om te genieten van de dingen om ons heen, van rust en ruimte, natuurschoon en morgendauw. Onderweg gebruiken we een consumptie (voor eigen rekening), we beginnen met een viering om 9.00 uur. Er hoeft niet van te voren ingeschreven te worden.

Dokkum - 13 juni 2020  *UITGESTELD*

Thema            
Kosten:          vanaf € 75,00
Info:              zie folder of via contactpersonen
Plaats:           Dokkum
Aanmelding:   digitaal via de site
Datum:          zaterdag 13 juni 2020

'Bij Dokkum vermoord'
Deze regel klinkt velen nog bekend in de oren: "754: Bonifatius bij Dokkum vermoord". Bonifatius was een christelijk missionaris die tijdens zijn bekeringswerk door Friese heidenen werd uitgeschakeld. Zover komen de meesten van ons nog wel. Maar wie was deze heilige, die ruim 12 eeuwen geleden het Woord Gods verspreidde in onze contreien en die het in Nederland uiteindelijk schopte tot patroon van een provincie, twee grote steden en een bisdom?

Brielle - 11 juli 2020  *livestream*

Thema:        
Kosten:         geen
Plaats:          HH. Martelaren van Gorcum - Brielle
Info:             zie folder (volgt)
Aanmelden:  digitaal via de site
Datum:         zaterdag 11 juli 2020
Tijd:            verzamelen om 07.30 uur bij de H. Machutuskerk in Monster, Choorstraat 105

Westland-Brielle-Westland, een Westlandse fietsbedevaart naar Den Briel
De Westlandse parochiefederatie wil deelnemen aan de Nationale Bedevaart naar het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Den Briel op zaterdag 11 juli 2020. Voor sommige deelnemers heeft deze spirituele reis ook een sportief kantje. De groep gaat op de fiets naar Den Briel. Verzamelen op zaterdagochtend om 7.30 uur bij de H. Machutuskerk in Monster. Na een kort meditatief moment en de pelgrimszegen vertrekken de fietsers om 08.00 uur. Er gaat een bezemwagen mee zodat niets in de weg staat om mee te gaan. 

‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof.

Lees ook: Op bedevaart naar Brielle, de geschiedenis van de martelaren van Gorcum

Passiespelen in Tegelen - 19 juli 2020 *UITGESTELD*

Thema           „Hem achterna“ 
Kosten:          vanaf € 85,00 p.p
Info:              zie folder of via contactpersonen
Plaats:           Tegelen
Aanmelding:   digitaal via de site
Datum:          19 juli 2020

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen. Passiespelen 2020: ‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.”

Kevelaer en Renkum - 24 en 25 juli 2020 *AFGELAST*

Thema            „Ik ben daar waar jij bent“ (nach Ex 3,14; in der Übersetzung von Martin Buber)
Kosten:          vanaf €
Info:              zie folder of via contactpersonen
Plaats:           Kevelaer, Duitsland
Aanmelding:   digitaal via de site
Datum:          24 en 25 juli 2020

Ons vertrekpunt is de St Jan de Doperkerk in Wateringen dat vele jaren als Broederschapskerk heeft dienst gedaan. De prachtige gebrandschilderde ramen vertellen het verhaal van Kevelaer en Lourdes. Onderweg naar Kevelaer stoppen we bij Maria van Renkum. Na aankomst in Renkum krijgt u eerst koffie met wat lekkers, we krijgen een uitleg over Maria van Renkum en bezoeken het Rosarium Mariae. Na een smakelijke lunch vervolgen we onze weg naar Kevelaer. Daar aangekomen brengen we een bezoek aan het heiligdom met een korte rondleiding. Uiteraard is er ruimte voor ontspanning, op een terrasje of een bezoek aan het stadje Kevelaer. In de kapel van het hotel bidden we als dagsluiting de rozenkrans.

Op dag twee ontvangen we bij het Raadhuisplein de pelgrims die alleen op zaterdag 25 juli naar Kevelaer komen. Met een traditionele intocht door de Hoofdstraat brengen we onze bedevaartskaars naar de Kaarsenkapel. Na de koffie met wat lekkers vieren we de eucharistie in de Basiliek, ondersteunt met zang en muziek. In de middag kunt u deelnemen aan de kruisweg en voordat we Kevelaer verlaten, is er een Marialof.

Informatie
De parochiebedevaart is een busreis met één overnachting. Iedere parochiaan, jong, oud, student en gezin wordt uitgenodigd voor deze bedevaart. Het is mogelijk om een rollator of opvouwbare rolstoel mee te nemen. Bent u rolstoelafhankelijk en heeft u meer persoonlijke zorg nodig dan gaan wij samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kevelaer - 25 juli 2020 *AFGELAST*

Thema           „Ik ben daar waar jij bent“ (nach Ex 3,14; in der Übersetzung von Martin Buber)
Kosten:          vanaf € 55,00 p.p.
Info:              zie folder of via contactpersonen
Plaats:           Kevelaer, Duitsland
Aanmelding:   digitaal via de site
Datum:           25 juli 2020

Ons vertrekpunt is de St Jan de Doperkerk in Wateringen dat vele jaren als Broederschapskerk heeft dienst gedaan. De prachtige gebrandschilderde ramen vertellen het verhaal van Kevelaer en Lourdes. Na aankomst in Kevelaer stellen we ons op voor een traditionele intocht door de Hoofdstraat en gaan in processie met muziek en bedevaartskaars naar de Kaarsenkapel. Na de koffie met wat lekkers vieren we de eucharistie in de Basiliek, ondersteunt met zang en muziek. Na de lunch kunt u deelnemen aan de kruisweg en als afsluiting van deze bedevaart in Kevelaer is er een Marialof. 

Maria Tenhemelopneming - 15 augustus 2020* AFGELAST*

Op 15 augustus viert de katholieke kerk jaarlijks het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Een feest dat bij velen wel herinneringen zal oproepen aan hoe het vroeger gevierd werd. In ons omringende landen is die traditie veelal niet verloren gegaan, bij onze oosterburen is het zelfs nog een vrije dag, een ‘zondag’.

Evenals voorgaande jaren wordt u allen van harte uitgenodigd om dit feest met de gehele federatie te vieren in de H. Machutuskerk in Monster. De viering begint om 19.00 uur, met een processie naar en langs de oudste Lourdesgrot van Nederland (achter de kerk) wordt de viering afgesloten. Na de processie ontmoeten we elkaar achter in de kerk voor een kopje koffie.

Wij hopen dat op woensdag 15 augustus 2020 velen van u aanwezig zullen zijn om samen het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming te vieren.

Heiloo Oogstdankdag - 2 september 2020* AFGELAST*

Thema:        
Info:             www.onzelievevrouwternood.nl
Plaats:          Heiloo
Datum:         woensdag 2 september 2020

De Land- en Tuinbouworganisatie L.T.O. Noord organiseert al sinds 1933 jaarlijks Oogstdankdagen in Heiloo. Deze wordt in 2019 gehouden op de eerste woensdag in september in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood. De agrarische producten zullen na afloop naar een huis voor dak- en thuislozen gebracht worden.  
 
* buiten verantwoordelijkheid van Stichting Bedevaarten Westland

Zijn er nog vragen?

Met veel zorg en aandacht hebben wij getracht alle bijzonderheden van de Westlandse bedevaarten en pelgrimstochten in 2020 hier te vermelden. Maar het kan altijd gebeuren dat bij het lezen van deze informatie juist op uw vraag niet een antwoord gegeven is. Geen punt, neem met ons contact op en wij doen ons best om ook die vraag van u beantwoorden.