Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

“Hoop doet bidden” was het thema van de Nationale Bedevaart Brielle

Geplaatst op: 07 juli 2024

De nationale bedevaart naar Brielle vond plaats op zaterdag 6 juli jl. De dag begon met een pontificale hoogmis in een volle bedevaartskerk. Hoofdcelebrant was de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende. Na de lunch op het voorterrein baden we het rozenkransgebed. Extra bijzonder dit jaar was dat daarna een steen werd ingezegend die de plaats aangeeft waar botresten van de Martelaren van Gorcum zijn begraven. Daarna baden we in de omgang de kruiswegoefening.

Later keerden we terug naar de bedevaartskerk voor de plechtige vespers, het lof en de uitstelling van het Allerheiligste (de geconsacreerde hostie in een monstrans). Hierna liepen we in processie door de ommegang en stelden we ons aan weerzijden op, zodat de priester, vergezeld van twee diakens, met het Allerheiligste voorbij kon trekken. Dit moment was onvergetelijk. De eerbied die de pelgrims hadden voor de Heer was zichtbaar doordat zij knielden. Na een gebed en zegen met het Allerheiligste werd de plechtigheid afgesloten door het lied ‘Dankt, dankt nu allen God’ te zingen. We kijken terug op een inspirerende dag. Dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan het organiseren van deze bedevaart.<< Terug naar het nieuwsoverzicht