Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

'Pelgrimeren doet wat met mensen'

Overzicht activiteiten 2022

In verband met de stringente aanbeveling bijeenkomsten zoveel mogelijk te mijden in verband met de uitbraak van COVID-19 heeft de organisatie besloten voorlopig geen bedevaarten te organiseren. Helaas moet dit gebeuren omdat we elkaar dienen te beschermen. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de meest actuele informatie.

Samen op weg naar……….

Het doel van de Stichting Bedevaarten Westland is om samen met het pastoraal team van de parochiefederatie “Sint Franciscus tussen duin en tuin” voor zoveel mogelijk mensen bedevaarten en pelgrimsreizen mogelijk te maken. Maar even zo belangrijk is het verzorgen van informatiebijeenkomsten voor bedevaarten en pelgrimsreizen en het verstrekken van informatie en andere praktische hulp aan mensen die aan een bedevaart willen deelnemen. Aandacht, zorg en passie voor de pelgrims kenmerken de reizen. Die aandacht en zorg begint al voor vertrek in het Westland en eindigt pas na de thuiskomst in het Westland. De reizen staan open voor gezonde pelgrims, maar ook voor hen die op zorg zijn aangewezen. Er zijn altijd vrijwilligers beschikbaar om u te begeleiden wanneer dat noodzakelijk is en vooraf kenbaar is gemaakt.

Meld je ook aan voor onze nieuwsbrief: