Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Stichting Bedevaarten Westland

Organisatiestructuur
Om de uitvoering van projecten zo goed mogelijk gestalte te geven, is een passende organisatiestructuur opgezet. Gezocht is naar een balans tussen de representatieve vertegenwoordiging van alle betrokken partijen, slagvaardigheid en een maximale functionaliteit.
Uit onderzoek naar een optimale organisatiestructuur is gebleken dat een stichting om meerdere redenen de voorkeur had. De bestuurlijke zuiverheid en verantwoordelijkheid van de individuele bestuurders van de stichting komen niet in het geding en er kan een flexibele uitvoering en aansturing van activiteiten worden gerealiseerd.

Doel Stichting
Het doel van de Stichting Bedevaarten Westland is, met instemming van het pastoraal team van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin bedevaartreizen organiseren en voorbereiden, naast het geven van informatie en andere praktische hulp, aan mensen die aan een bedevaartreis willen deelnemen of dit overwegen.

Rol Stichting
De Stichting Bedevaarten Westland heeft een sturende rol: initiëren, coördineren en faciliteren. Projecten worden zoveel mogelijk belegd bij uitvoerende commissies. Deze commissie, onder de paraplu van de sturende Stichting, is zelf verantwoordelijk voor uitvoering, kwaliteit, financiering en rapportage.

Beloningsbeleid
Bestuurders genieten geen bezoldiging. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, kunnen door de stichting worden vergoed.

Samenstelling bestuur
De actuele samenstelling van het bestuur:
• J.J.A.H. Klein Breteler, voorzitter
• N.L.M. Stijger, secretaris
vacature, penningmeester
• C.P. Hendriks-van Leeuwen
• M.A.C. van der Sar-van Bergen