Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

De Nationale Bedevaart Brielle is een dag van gebed en ontmoeting

Geplaatst op: 13 juli 2023

Den Briel werd op 1 april 1572 als eerste stad door de watergeuzen bevrijd van de Spaanse overheerser, misschien herinnert u zich het nog wel van de geschiedenislessen op school. Er was echter ook een schaduwzijde: in juli van dat jaar werden er 19 geestelijken ter dood gebracht vanwege hun geloof. We kennen hen als de “Martelaren van Gorcum”. Ieder jaar gedenken we hen tijdens de Nationale Bedevaart. Onder de negentien priesters en kloosterlingen die gedood werden waren de norbertijn Adrianus van Hilvarenbeek, pastoor te Monster met zijn kapelaan Jacobus Lacop.

Niet met de fiets maar met een bus vanuit het Westland trokken we op zaterdag 8 juli naar Brielle voor de Nationale Bedevaart Brielle. Met opstapplaatsen in Wateringen, Kwintsheul, Honselersdijk, Poeldijk, Monster, ’s-Gravenzande, Naaldwijk en De Lier werd ons bus steeds beter gevuld met enthousiaste parochianen.

Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering, waarmee de dag opent. Pastoor en custos Jack Glas heetet alle aanwezigen welkom aan het begin van de viering en met name apostolisch nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam. “Het geloofsgetuigenis van Martelaren van Gorcum blijft ons bijeen brengen”, zegt de bisschop in zijn homilie. “Een gruwelijke dood is het geweest. Als we ons indenken hoe ze eerst vernederd zijn, door de straten zijn gejaagd, bespot en bespuwd en uiteindelijk opgehangen in de turfschuur.”

“Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen” (Johannes 8, 31b) was het thema van de Nationale Bedevaart Brielle 2023. Na de eucharistieviering om 11.00 uur was er gelegenheid voor de lunch en ontmoeting, waarna op 13.30 uur de rozenkrans werd gebeden. Aansluitend vond een korte gebedsdienst plaats, waarin de akathist hymne werd gezongen tot de Moeder Gods. Dit gebed werd geleid door priester Mykola Paliukh, van de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk. Hij nam samen met Oekraïense gelovigen deel aan de bedevaart. Mykola Paliukh zong de hymne tot de Moeder Gods in het Oekraïens, afgewisseld met diaken Iwan Osseweijer die volgde met de zang in het Nederlands. Om 14.30 uur werd rond het martelveld de kruisweg gebeden. De Nationale Bedevaart Brielle 2023 werd afgesloten om 15.30 uur met een vespers in de bedevaartskerk met aansluitend sacramentsprocessie en pelgrimszegen op het martelveld.<< Terug naar het nieuwsoverzicht