Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Gevangenen maken biechtstoelen voor WJD

Geplaatst op: 06 maart 2023

Gedetineer­den van de ge­van­ge­nissen van Coimbra, Paços de Ferreira en Porto zullen de biecht­stoelen maken voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) van begin au­gus­tus in de Portugese hoofd­stad Lissabon. Volgens het organi­sa­tiecomité van de WJD 2023 zullen ze daarbij uit­slui­tend gebruik maken van herbruik­baar ma­te­ri­aal.

De directeur van het direc­to­raat-generaal voor het ge­van­ge­niswezen zei te hopen dat dit niet alleen zal bijdragen tot de uit­ein­delijke herin­te­gra­tie van de gedetineer­den, maar ook hun hoop op het herwinnen van hun vrij­heid zal ver­ster­ken. Ge­van­ge­nen weten als geen ander hoe be­lang­rijk ver­ge­ving en ver­zoe­ning zijn in het leven. Door het maken van biecht­stoelen voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Portugal helpen zij ook jon­ge­ren om deze genade te ervaren.

De 150 biecht­stoelen zijn bestemd voor de ruimte voor ver­zoe­ning in het ‘Parque do Perdão’ (Park van de Ver­gif­fe­nis) in Lissabon.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2023 in Lissabon
De Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) is het grootste jon­ge­ren-event ter wereld en één van de grootste inter­na­tio­nale eve­ne­menten van de Katho­lie­ke kerk. Om de twee à drie jaar komen hon­derd­dui­zen­den - soms wel miljoenen! - jon­ge­ren vanuit alle continenten bijeen, om het katho­lie­ke geloof te vieren. Van 1 t/m 6 au­gus­tus 2023 reizen jon­ge­ren van alle continenten naar Lissabon, Portugal voor een ont­moe­ting om nooit te vergeten!<< Terug naar het nieuwsoverzicht