Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Pelgrimstocht naar Oudenbosch

Geplaatst op: 21 april 2024

Basiliek H.H. Agatha en Barbara - Nederlands Zouavenmuseum

Een groep van vijftig pelgrims ging op zaterdagochtend 20 april 2024 met de bus naar Oudenbosch op bedevaart. In dit Noord-Brabantse dorp staat een basiliek die een verkleinde kopie is van de Sint-Pieter te Rome. Overigens lijkt deze Noord-Brabantse basiliek niet volledig op de Sint-Pieter, want de voorkant is een kopie van de basiliek waar de zetel (de cathedra) van de paus in Rome staat, de Sint-Jan van Lateranen.

Bij aankomst in de basiliek hoorden we het prachtige grote orgel, dat bespeeld werd door onze organist, Jeroen. In de Cuyperszaal werden we vervolgens gastvrij ontvangen met koffie en gebak. Daarna vierden we aan het pausaltaar de Heilige Eucharistie. Na de uitstekend verzorgde lunch vonden de rondleidingen door de basiliek en het zouavenmuseum plaats. De vrijwilligers gaven ons een boeiende uitleg over de rijke historie van de basiliek en wat zouaven precies zijn. Kort samengevat waren het vrijwilligers die in de jaren 1861-1870 naar Rome gingen om de pauselijke staat tegen de Italiaanse nationalisten te verdedigen1.  

Na de rondleidingen was er tijd om bijvoorbeeld iets te drinken of om het fraaie exterieur van de kapel van St. Louis te bezichtigen. Ook die kapel is een verkleinde kopie van de Sint-Pieter in Rome, maar dan nog kleiner dan de basiliek van Oudenbosch. Ze liggen praktisch schuin tegenover elkaar. Rond 17.00 uur verzamelden we weer bij de bus om richting Naaldwijk te gaan. We kijken terug op een inspirerende dag. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het organiseren van deze bedevaart!

Twee pelgrims

[1] Stichting Nederlands Zouavenmuseum. (z.d.). Strijders voor de paus. Geraadpleegd op 21 april 2024, van https://zouavenmuseum.nl/zouaven/strijders-voor-de-paus/<< Terug naar het nieuwsoverzicht