Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Bij het afscheid van pastor Martien Straathof

Geplaatst op: 04 september 2019

met een bedevaart gekomen en met een bedevaart het Westland weer verlaten

Uit de speech van de voorzitter bij afscheid van Pastor Straathof bij de Bedevaart naar Kevelaer, augustus 2019

Beste Martien,

Terecht dat tijdens deze bedevaart veel aandacht is geschonken aan jouw vertrek uit het Westland per 1 september en je overgang naar de Duin- en Bollenstreek. Beide regio’s hebben overigens veel met elkaar gemeen en daarom zal je zeker ook je draai daar vinden. Voor ons een gevoelig verlies maar we gunnen het je graag om nog een keer een nieuwe uitdaging te vinden na een groot aantal jaren in ons Westland.
Pastoor Steenvoorden heeft ons gevoel hierover tijdens ons verblijf in Kevelaer meermalen prima gememoreerd en je van harte bedankt voor je inzet. Toch is er nog een onderdeel wat niet belicht is. Je was namelijk ook geestelijk adviseur van de Stichting Bedevaarten Westland. Graag verleende je gastvrijheid in de pastorie in Wateringen voor de activiteiten van ons bestuur en was je altijd aanwezig bij onze bestuursvergaderingen met raad en daad. Maar ook met koffie/thee en een koekje (wel afgepast dat dan weer wel…). Je weet dat wij het je graag zou gunnen om bij je 25-jarig priesterjubileum een speciale bedevaart naar Lourdes in 2021 te organiseren om je grote Mariaverering daar vorm en inhoud te geven. Dit aanbod ligt er overigens nog steeds…wellicht uitgebreid met pelgrims uit je nieuwe parochiale regio!

Martien, ook het bestuur van onze stichting laat je niet zomaar vertrekken! Graag bieden wij je namens het stichtingsbestuur deze speciaal voor jou gemaakte bedevaartskaars met de patroonheilige Sint Franciscus van de Parochiefederatie Westland aan met een bijbehorend gepersonifieerde kandelaar als teken dat wij zeer dankbaar zijn wat je ook voor onze stichting hebt gedaan en betekend en wensen je ook graag alle succes in je nieuwe opdracht in Voorhout. We zullen je missen !

Hans Klein Breteler
Voorzitter SBW<< Terug naar het nieuwsoverzicht