Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Een uitgestoken hand

Geplaatst op: 28 september 2015

Opbrengst kledingactie 's-Gravenzande voor Steunfonds SBW

Niet voor iedereen is het dagelijks leven een aaneenschakeling van gezellige, leuke ontmoetingen en leuke dingen doen. Het komt nogal eens voor dat je toevallig, maar veel vaker misschien niet toevallig, iemand ontmoet die het niet meer ziet zitten en de wanhoop nabij is. Je staat erbij, kijkt er naar en wilt helpen, maar weet niet hoe. Je staat als het ware met lege handen. Zo voelt dat althans. Op zo'n moment kan je de ander tegemoet treden je handen uitsteken en zeggen: met twee handen sta ik in het leven en die heb ik om aan jou te geven. Een gebaar van medeleven. Een gebaar van betekenis voor elkaar.

Dat gebaar, het gebaar van menslievendheid, ligt ten grondslag aan het werk van het steunfonds van de Westlandse Bedevaarten. Het mogelijk maken dat mensen uit het Westland die niet over voldoende financiële middelen beschikken samen met mensen die de handen uitsteken, op bedevaart kunnen gaan. Samen op weg gaan, naar een Heilige plaats om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. Even samenzijn op een plaats waar Hemel en Aarde elkaar raken. Dat financieel mogelijk maken is het werk van het Steunfonds van de Westlandse Bedevaarten.

In ’s Gravenzande heeft men initiatief genomen om de opbrengst van de kledinginzamelingactie van 9/10 oktober 2015 te bestemmen voor dit steunfonds, waarvoor hartelijk dank. Tijdens ons lustrumfeest op 28 november 2015 zal een cheque overhandigd worden. Zorg dat u er bij bent.<< Terug naar het nieuwsoverzicht