Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo

Geplaatst op: 03 december 2019

Expositie Westlandse bedevaarten nader bekeken (4)

De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van de herdenking dat tweehonderd jaar geleden, in 1819, de ‘Broederschap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer’ werd opgericht. Bedevaarten zijn oeroud, maar tegelijkertijd nog steeds actueel. Een bedevaart of pelgrimage is een reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd. Of waar er volgens ooggetuigen verschijningen hebben plaatsgevonden, meestal van Maria of een andere heilige. In deze tentoonstelling kijken we vanuit de Westlanders naar...... Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

De ‘Capel en ‘t Putje’ van Heiloo
Volgens overlevering vond in 1409 een boerenknecht twee keer bij de Runxputte een Mariabeeldje in een akker. Op die plek werd de Genadekapel van O.L. Vrouw ter Nood gebouwd. In 1573 werd bij het beleg van Alkmaar de kapel verwoest. Maar toch bleven bede-vaartgangers komen.

Mirakel van de Runxput in 1713
Tijdens een periode van veepest in 1713 welde er weer water uit de gedempte put, waarbij werd verteld dat het vee dat hier-van dronk genezen werd. Deze genees-krachtige werking trok veel belangstelling. De Staten van Holland lieten in 1714 de put dempen, maar bedevaartgangers ble-ven komen. Aan het eind van de 18e eeuw hielden processies op die voorheen deels kruipend werden afgelegd.

Bedevaartsoord voor L.T.B. afdelingen
In 1905 werd de oude put opgegraven en de bedevaarten kwamen weer op gang. De Land en Tuinbouw Bond begon in 1932 door de economische crisis met boetepro-cessies naar Heiloo. De Bond besloot om jaarlijks in Heiloo bij Moeder Maria ter Nood genade af te smeken voor bedrijf en gezin.

Oogstdankdag van L.T.B. afdelingen
Na de oorlog ging het beter in de land- en tuinbouw. Besloten werd om de boetepro-cessie te veranderen in de ‘oogstdankdag’. De tuinders konden dan een deel van de oogst aanbieden voor het armbestuur van de kerk. De plaatselijke afdelingen trokken met VIOS bussen naar Heiloo.

Vaandels van L.T.B. afdelingen
De diverse afdelingen lieten in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw vaan-dels ontwerpen. Geschaard achter hun vaandel werd het bedevaartsoord bezocht. Het aantal deelnemers aan de L.T.B. bede-vaart liep eind jaren vijftig op tot bijna 3.000. De bedevaart naar Heiloo wordt in West-lands verband in september nog steeds georganiseerd.

De expositie is vanaf zaterdag 21 september 2019 tot en met 16 februari 2020 dagelijks te bezichtigen van 13.00 – 17.00 uur, met uitzondering van de maandagen. Het Westlands Museum is gevestigd aan de Middel Broekweg 154 in Honselersdijk. Meer informatie is te vinden op www.westlandsmuseum.nl.<< Terug naar het nieuwsoverzicht