Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Fietsende pelgrims van Monster naar Brielle

Geplaatst op: 14 juli 2015

“Vandaag, 443 jaar na hun marteldood en 148 jaar na hun heiligverklaring, zijn wij vanuit het hele land bijeengekomen om hen te eren en hun geloofsgetuigenis te vieren. Op deze plaats van duisternis en dood werd voor hen de deur geopend naar het licht en het eeuwig leven.” Zo sloot pastoor Jack Glas, lid van de Bisschoppelijke Brielse Commissie plechtig de proclamatie af, voorafgaand aan de eucharistieviering waarmee de Nationale Bedevaart op zaterdag 11 juli begon.

‘Dienstbaarheid tot in de dood’ was het thema van de Nationale Bedevaart Brielle 2015. Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Priesters uit het bisdom concelebreerden evenals kardinaal Simonis. De eucharistie werd meegevierd door pelgrims uit het hele land. Vanuit het Westland waren we met 52 fietsende pelgrims op pad gegaan van Monster naar Brielle.

In de homilie ging Mgr. Van den Hende vanuit de lezingen in op dit thema. Hij gaf aan dat dienstbaarheid is verbonden met Jezus zelf die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen (Matteüs 20, 28) en die bij het laatste avondmaal de voeten van de leerlingen waste en hen zo een voorbeeld gaf (Johannes 13, 15).

In de middag baden de pelgrims het rozenkransgebed. Tegelijkertijd sprak de bisschop in de tent die daarvoor naast de kerk was opgezet, met jongeren over het thema van de dag. In de tweede helft van de middag baden de pelgrims de kruisweg en volgde de vesperviering met processie en pelgrimszegen. In de processie werden 19 vaandels meegedragen met de namen van de martelaren van Gorcum. Zoals de hele dag op het priesterkoor 19 kaarsen hadden gebrand bij de relieken van de martelaren.

Klik hier voor de fotoreportage<< Terug naar het nieuwsoverzicht