Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Brielle 2014 'Daden van Liefde'

Geplaatst op: 28 juli 2014

Nationale Bedevaart naar het Heiligdom van de Heilige Martelaren van Gorcum in Brielle

De parochiekerk H.H. Martelaren van Gorcum in de Lier was op 12 juli 2014 het vertrekpunt van de 3e Westlandse Fietsbedevaart naar Brielle. Een fietsbedevaart bij gelegenheid van de Nationale Bedevaart Brielle 2014 met het thema 'Daden van Liefde'. Aan het vertrek ging een , door pastor M.Th.J. Straathof geleid, meditatief moment vooraf dat werd afgesloten met de pelgrimszegen. Daarna was het tijd om te vertrekken. Een lang gerekt lint van meer dan 70 fietsers slingerde zich tussen de kassen van het Westland door richting veerpont Maassluis, waar frisdrankje en een koek werd gepresenteerd. De overtocht was snel gemaakt en na het nemen van een paar steile brugopritten bereikte de fietsers karavaan veilig en wel Brielle waar de koffie al klaar stond. Inmiddels verzamelde zich voor de bedevaartkerk naar schatting duizend pelgrims voor de Eucharistieviering waarin Mgr. dr. J.H.J. van den Hende de hoofdcelebrant was.

In zijn preek sprak de bisschop over de verbondenheid van de martelaren van Gorcum met Christus. “De martelaren zelf waren één in geloof, hoe verschillend in karakter of in achtergrond, ze waren verbonden met de Heer. De eenheid die de martelaren in hun getuigenis laten zien, is een eenheid die angst en ontreddering overstijgt, en dat mag een voorbeeld zijn voor ons. Een Nationale Bedevaart om in eenheid ons geloof te vieren. Dicht bij de martelaren, maar in de eucharistie benadrukken dat we allereerst dicht bij de verrezen Heer zijn.”

Je leven geven aan God en de naaste door trouw te zijn door woorden en daden van liefde. “Weet dan,” besloot de bisschop zijn preek, “de Heer kijkt in ons hart om zijn liefde aan ons te geven in de mate dat we die nodig hebben, en telkens opnieuw. En mogen wij op onze beurt onze liefde beschikbaar stellen aan elkaar. Dan zijn we een Kerk, ook vandaag, die leeft van de liefde van God en die liefde daadwerkelijk wil brengen aan alle mensen van goede wil.”

Speciale aandacht was er tot slot voor de noodlijdende christenen in Syrië. Elk land heeft een caritasinstelling die geld inzamelt om noden te lenigen. Caritas Syrië heeft de handen vol om voor mensen te zorgen die ontheemd zijn en die voedsel en medicijnen nodig hebben. De bisschop deed een oproep hen te steunen. “Zo laten we zien dat we niet alleen de martelaren van Gorcum in ons hart sluiten, maar ook vele anderen die in geloof martelaarschap onder ogen moeten zien.”

Na de lunch, die de pelgrims op verschillende plekken op het terrein gebruikten, volgde in de middag het Rozenkransgebed en daarna het bidden van de Kruisweg. De bedevaart werd afgesloten met een vesperviering met processie en pelgrimszegen. Met de Nationale Bedevaart Brielle 2014, heeft het bisdom het jaar van de 'Daden van Liefde' afgesloten. Een afsluiting die iedereen uitnodigt in de eigen gemeenschap daden van liefde handen en voeten te geven. Er iets mee te doen, ieder op eigen wijze en met eigen talenten. Hoe groot of klein die ook zijn. Met die opdracht werd de terugtocht naar het Westland begonnen. Een terugtocht met verrassingen.<< Terug naar het nieuwsoverzicht