Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

15 augustus 2011 - afsluiting pastoraalprogramma

Geplaatst op: 30 juni 2011

Afsluiting pastoraalprogramma bedevaart

De Westlandse Bedevaart naar Lourdes ligt alweer enige tijd achter ons. Een bedevaart die op 11 februari 2011 begon met een eucharistieviering in Naaldwijk ter ere van Maria, de onbevlekte moeder van God. Tijdens ons verblijf in Lourdes hebben we dit gedachtengoed voortgezet met een hele bijzondere viering in de parochiekerk van Lourdes maar ook in de viering aan de Grot van Massabielle. Uit reacties die wij mochten ontvangen maken wij op dat iedereen die vieringen als heel bijzonder heeft ervaren en dat men daar nog vaak aan moet terugdenken.

Aan het begin van de bedevaart hebben we samen eucharistie gevierd met als thema ‘Samen op weg’. Nu we onze weg weer hebben vervolgd is het goed om ook dat te vieren, als afsluiting van onze bedevaart. Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming nodigt ons hiervoor uit.

Op maandag 15 augustus 2011 is iedereen die zich betrokken voelt bij de Westlandse Bedevaart naar Lourdes dan ook uitgenodigd voor een Eucharistievering in de kerk van de H. Machutusparochie, Choorstraat 105 in Monster. Een viering die om 19.00 uur begint en die wordt afgesloten met een processie langs en bij de oudste Lourdesgrot van Nederland, achter de kerk.

Nog dit najaar, op zondagmiddag 20 november 2011, zal er een reünie gehouden worden voor alle deelnemers aan de Westlandse bedevaart naar Lourdes. Vanzelfsprekend krijgen alle deelnemers hiervoor een persoonlijke uitnodiging.<< Terug naar het nieuwsoverzicht