Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Lourdes aan de Gantel

Geplaatst op: 17 augustus 2011

Lourdes aan de Gantel

De kerk van de H. Machutusparochie in Monster was dit jaar één van de kerken van de Parochiefederatie Sint Franciscus waar het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming werd gevierd. Maar tegelijkertijd ook de kerk waar in een Eucharistieviering, met het thema ‘Samen met Maria God danken’ het pastoraal programma van de Westlandse Bedevaart Lourdes 2011 naar Lourdes werd afgesloten.

Vanwege dat laatste kreeg Monster van pastoor Steenvoorden, voorganger in de viering, in zijn openingswoord de titel ‘Lourdes aan de Gantel’. Want langs de grot in Lourdes stroomt de Gave. En langs Monster stroomt de Gantel en is de oudste Lourdesgrot van ons land te vinden. Het water van de Gave en de Gantel als symbool voor betekenisvolle verbondenheid tussen gelovige mensen die samen op weg op zijn.

Dat zingen gezond is zijn we ons misschien niet altijd bewust. Maar zingen geeft een gevoel van saamhorigheid en verbindt mensen met elkaar. Liederen laten ons hart spreken, verwoorden onze gevoelens en brengen ons bij onze emoties. Met deze gedachte, wetenschappelijk onderbouwd, begon pastoor Steenvoorden zijn overweging. Hij herinnerde ons er aan dat 153 jaar geleden Maria is verschenen aan Bernadette Soubirous. Een meisje zonder toekomst. En precies aan dat meisje, dat voor de wereld nauwelijks bestond, verscheen de Heilige Maagd Maria voor de eerste keer. Sindsdien is het Lourdeslied in alle talen onafgebroken gezongen en heeft het Ave, ave Maria, geklonken. Het Lourdeslied een lied van hoop en vertrouwen.

In de evangelielezing van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming horen we ook een lied van hoop, dat Maria zelf zingt. Zo vervolgde pastoor Steenvoorden zijn overweging. Zij zingt over het goede dat het wint van kwade en over het licht dat alle duisternis zal verdrijven. Deze lofzang wordt het Magnificat genoemd.

Met Pasen vieren wij in de Verrijzenis van Christus dat dood en duisternis niet het laatste woord hebben. En op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren wij dat Maria mag delen in het licht van de Verrijzenis. In alle tijden hebben christenen met Maria en over Maria gezongen. Met de oproep dat het ‘Het Lied van de hoop nooit mag verstommen, want waar hoop is daar is leven, sloot pastoor Steenvoorden zijn overweging af.

Dat zingen twee maal bidden is kwam kan niemand onopgemerkt zijn gebleven want toen het koor Vivace het lied Pater Noster Abba inzette, een lied dat speciaal is gecomponeerd voor het jaar thema 2011van Lourdes: ‘met Bernadette het Onze vader bidden’, en de kaarsen werden ontstoken heeft iedereen kunnen ervaren wat de woorden ‘betekenisvolle verbondenheid’ nu precies inhouden. Met die betekenisvolle verbondenheid en het zingen van het Lourdeslied begon de processie langs de Lourdegrot in Monster aan de Gantel. Een processie van mensen die het lied van hoop en vertrouwen luid lieten klinken en samen baden om kracht en inspiratie.

Na afloop van de processie is nog op veel plaatsen in verbondenheid met elkaar nagepraat over de Westlandse Bedevaart Lourdes 2011. Lourdes aan de Gantel was op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming even een halteplaats op onze pelgrimstocht door het leven.<< Terug naar het nieuwsoverzicht