Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Terugblik Mariaviering op 11 februari 2011

Geplaatst op: 27 februari 2011

'Samen op weg’

Terugblik op de Eucharistievering ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes op 11 februari 2011, in de kerk van de parochie St. Adrianus in Naaldwijk bij de opening van de Westlandse Bedevaart naar Lourdes. (foto's onderaan)

Terwijl in Lourdes heel veel pelgrims zich opmaakten voor de lichtprocessie kwamen in de Adrianuskerk in Naaldwijk de pelgrims van de 11 Westlandse parochies die in mei op bedevaart naar Lourdes gaan samen, om Eucharistie te vieren. Een eucharistieviering ter ere van Maria, de onbevlekte moeder van God. Met het thema ‘Samen op weg’, ook een eucharistieviering waarin opgesloten lag dat de Westlandse Bedevaart op 11 februari 2011 is begonnen. Een bijzondere dag want op 11 februari 1858 verscheen de Onbevlekte Maagd, Moeder van God aan Bernadette Soubirous. Een meisje zonder toekomst. En precies aan dit meisje, dat voor de wereld nauwelijks bestond, verscheen de Heilige Maagd Maria voor de eerste keer. Een betere dag om de Westlandse Bedevaart te beginnen is dan ook nauwelijks denkbaar.

Nadat het zingen van het openingslied, Wij groeten u, o koningin, en het maken van het kruisteken, begroet pastoor Steenvoorden, alle aanwezigen en in het bijzonder ook pastoor B. van der Helm, oud deken van het Westland, die als hotelpastor aan de Westlandse Bedevaart zal deelnemen. Na het begroeten stond pastoor Steenvoorden stil bij het ‘samen op weg gaan’ naar Lourdes. Een ‘samen op weg gaan’ van 11 parochies uit het Westland die binnen afzienbare tijd de nieuwe federatie Sint Franciscus ‘Tussen duin en tuin’ gaan vormen om daarmee in de huidige tijd de boodschap van het evangelie te kunnen blijven uitdragen.

De eerste lezing was genomen uit het boek van de profeet Jesaja en de evangelie lezing uit het Heilig evangelie van Johannes (2.1-11) ‘De bruiloft van Kana’. Een evangelie dat uitnodigde om de betekenis van water in het evangelie en de betekenis van water in Lourdes te overwegen. Het water, naast de rots en het licht één van de symbolen van Lourdes. Maar ook het jaarthema van Lourdes, ‘Met Bernadette het Onze Vader bidden’ kreeg een plaats in de overweging. Tijdens en na de communie, waaraan het gezamenlijk bidden van het Onze Vader voorafging bracht het koor Cantemus Domino onder leiding van dhr. B. Hillen met orgelbegeleiding van dhr. J. de Ridder het Ave Maria ten gehore. Een moment dat stil maakte voor persoonlijk gebed.

Bij binnenkomst in de kerk kan het niemand zijn ontgaan zijn dat er voor het altaar naast het Maria beeld 13 kaarsen geplaatst waren. Het Mariabeeld is afkomstig van de Lourdesgrot bij de kapel van het voormalige katholieke bejaardenhuis ‘Ons Trefpunt’ te Naaldwijk, eerder bekend onder de naam ‘Sint Martinus.’ De kapel en Lourdesgrot werden helaas enkele jaren geleden afgebroken. Maar het Mariabeeld bleef behouden en is nu in het bezit van de Adrianusparochie. Bij Mariavieringen krijgt het beeld een ereplaats! Elke kaars met de naam van één van de parochies uit het Westland en één kaars met als opschrift ‘Jong Westland’. Na een gebed van pastoor Steenvoorden nodigde hij de contactpersoon van de betreffende parochie uit naar voren te komen om van pastoor Van der Helm de kaars in ontvangst te nemen en aan de paaskaars te ontsteken. Met de brandende kaarsen is daarna het licht doorgegeven door het ontsteken van de processiekaarsen van de aanwezigen. Op hetzelfde moment dat alle kaarsen van de aanwezigen het volle licht uitstraalde begon in Lourdes de Lichtprocessie waaraan vanwege het feest van O.L. Vrouw van Lourdes vele duizenden pelgrims deelnamen. Het Westland en Lourdes stonden tegelijkertijd in het volle licht. Na de zegen en wegzending werd met volle overtuiging het lied ‘Te Lourd op de bergen’ gezongen en werd het licht de kerk uitgedragen om geplaatst te worden en te schitteren in de devotieruimte of Mariakapel van de Westlandse kerken. Een plaats tot aan het vertrek naar Lourdes. Om daar in processie meegedragen te worden naar een plaats bij de grot. Een van de contactpersonen heeft het idee opgevat om in de devotieruimte of Mariakapel bij de kaars de mogelijkheid te bieden gebedsintenties achter te laten en deze een plaats te geven in de voorbeden tijdens de vieringen in Lourdes. Een idee dat het waard is na te volgen.

‘Samen op weg’ was ook duidelijk te merken bij het koffiedrinken na afloop van de viering.“Wat leuk dat jij er ook bent, ga je ook mee?” was een veel gehoorde opmerking. Een opmerking voortkomend uit verbondenheid.<< Terug naar het nieuwsoverzicht