Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Terugblik reünie WBL2011

Geplaatst op: 25 november 2011

Terugblik reünie Westlandse Bedevaart Lourdes
'Samen betekenisvol onderweg zijn'.

Sociaal Cultureel Centrum ‘De Leuningjes’ in Poeldijk was zondag 20 november 2011 weer een halteplaats voor de pelgrims van de Westlandse Bedevaart bij het ‘samen betekenisvol onderweg zijn’. Een grote groep in oranje truien gestoken jongeren hebben meer dan 250 pelgrims op enthousiaste wijze ontvangen. In de hal van 'De Leuningjes' werd dan ook vaak gehoord ‘hoe is het met jou’ en ‘wat leuk om je weer te zien’. Na de warme en gezellige ontvangst door de voorzitter van de commissie Westlandse Bedevaart Lourdes 2011, opende pastoor J. Steenvoorden de reünie met een gebed. Een gebed waarin dankbaarheid en verbondenheid een belangrijke plaats innamen. Een verbondenheid over de grenzen van de dood heen. Waarbij in het bijzonder de namen van Nic Kouwenhoven en Martine Borsboom werden genoemd. Na het gebed klonk het Pater Noster Abba weer zoals dat tijdens de bedevaart zo vaak werd gezongen. Indrukwekend en tegelijk stilmakend.
De terugblik op de bedevaart met de door Ben van der Valk geproduceerde filmimpressie (DVD) ondervond ook veel waardering. Je kon dan ook vaak horen, ‘ O ja weet je nog’. In de pauze kwamen uit allerlei tassen de fotoalbums te voorschijn en werden er heel, heel veel herinneringen opgehaald. Na de pauze kreeg mevr. Hettie van der Ven van de Stichting Aquero het woord. Aquero, een groep enthousiaste vrijwilligers van VNB Nationale Bedevaarten die dit jaar de musical ‘Het verhaal van Iedereen’, gebaseerd op het boek ‘Bron van vertrouwen, op de planken zetten. En speciaal voor onze reünie naar het Westland waren gekomen om een aantal liederen te zingen. Met inspirerende woorden leidde zij een aantal liederen uit de musical in. Het verhaal ‘Zorgen’ en het daaraan ontsproten lied ‘Zorgen is een voorrecht’ maakte op de aanwezigen een diepe indruk. Na het optreden van de Aquero was de microfoon voor mevr. Annie Post van Holstein uit Honselersdijk. Op onnavolgbare wijze verraste zij de aanwezigen met haar herinneringen aan de Westlandse Bedevaart. Herinneringen door haar met behulp van de letters van het alfabet op papier waren gezet. Verontschuldigd zei zij daarbij, ‘daardoor lopen de gebeurtenissen een beetje door elkaar. Maar voor ieder die is mee geweest, heel herkenbaar: luister maar!’. En er werd geluisterd.
In het slotwoord van de voorzitter van de commissie Westlandse Bedevaart Lourdes 2011 passeerde nog eens de totstandkoming van de Westlandse Bedevaart 2011 en al het werk dat er door heel veel vrijwilligers is verzet voor een goede bedevaart. Waarbij de contactpersonen in de parochies van het Westland en Hoek van Holland niet onvermeld bleven. Voor hen ook een kistje Westlands trots en of bloemen. Het bedankje van de voorzitter was ook gericht aan iedereen die de Westlandse Bedevaart mogelijk heeft gemaakt. En dat zijn er velen. De bedevaart ligt achter ons, de commissie Westlandse Bedevaart Lourdes 2011 wordt opgeheven en het bestuur van de Stichting Bedevaarten Westland beraadt zich samen met het pastoraal team van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin op nieuwe initiatieven. Het op 11 februari 2011 in Naaldwijk ontstoken licht zal brandend gehouden worden. Dit kwam tot uitdrukking in de overhandiging van een bedevaartkaars van de commissievoorzitter aan de voorzitter van de Stichting. Na een zeer geslaagde middag druppelde de zaal maar langzaam leeg, samen betekenisvol onderweg naar de volgende halteplaats. Dat wij elkaar in goede gezondheid op een volgende halteplaats weer mogen ontmoeten.



<< Terug naar het nieuwsoverzicht